online banners 728x90 hu

Tevékenységek

Karitatív programjaink az EU A fejlesztés európai éve 2015 kampányával összhangban futnak, illetve az irányvonalat azok az ENSZ által 2000-ben elfogadott célkitűzések jelentik, amelyek Millenniumi Fejlesztési Célokként (Millenium Development Goals, MDGs) kerültek be a köztudatba. A Millenniumi Nyilatkozatot aláíró 189 ország – közöttük Magyarország – vállalta, hogy lehetőségeihez mérten 2015-ig közreműködik többek között abban, hogy közös erővel véget vessenek a súlyos szegénységnek és éhínségnek, és mindenki számára biztosítsák az alapfokú oktatást, csökkentsék a gyermekhalandóságot, és közösen küzdjenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen.

A Millenniumi Fejlesztési Célokat 2015 második felétől a Fenntartható Fejlesztési Célok (Sustainable Development Goals, SDGs) váltják fel, amely kiemelt pontjai között többek között szerepel a szegénység és az éhínség minden formájának felszámolása, a jó egészségi állapot és az élethosszig tartó oktatáshoz való hozzáférés biztosítása, az egyenlőtlenségek eltörlése, valamint a fenntartható gazdasági fejlődés megvalósítása. Az ENSZ nem csak a tagországok kormányait szólítja fel a közös erőfeszítések tételére, hanem a civil társadalom aktív közreműködését is kéri a célok elérése érdekében, ahogyan az az intézmény székházában elhangzott a nem-kormányzati szervezetek éves konferenciáján 2015 augusztusában. Ennek megfelelően a Magyar Afrika Társaság továbbra is fenntartja, mi több kiterjeszti a tevékenységét a fekete kontinensen, annak érdekében, hogy ezeket a célokat 2030-ra elérhessék az érintett országok.

A Magyar Afrika Társaság eddigi 12 önkéntes orvosi misszióiban közel három tucat magyar orvos és egészségügyi szakember, közel 30 000 beteget látott el az afrikai kontinens számos országában: Guineában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Madagaszkáron, Maliban, Malawiban és Ugandában.

Minél több beteget láttak el az orvosok, annál világosabbá vált a szervezet számára, hogy szükség van a hosszú távon fenntartható egészségügyi infrastruktúra biztosítására azokban az afrikai országokban, amelyekben az orvosi ellátáshoz való hozzáférés jelentős problémát jelent a lakosság számára. Így megalakult az AHU Health Centers Project, amely keretei között a szervezet első egészségügyi központjának felépítése megkezdődött Ugandában.

A Magyar Afrika Társaság magyarországi menekülttáborokat célzó programja augusztus hónaptól vette kezdetét. Az ún. Nyílt Befogadó Központok közül Bicskén, Nagyfán és Debrecenben vállalnak önkéntes munkát az AHU orvosai és egészségügyi szakemberei.

Gyermek– és iskolatámogatási programjaink során árvák, fogyatékkal élő gyerekek és a legszegényebb közösségekből származó kiskorúak iskoláztatását, iskoláik tárgyi és infrastrukturális fejlesztését támogatjuk Etiópiában, Maliban és Ugandában jelképes „örökbefogadási” programunkkal, szép számú „támogató szülői” hálózatunkkal. Azonban az évek során, Madagaszkáron és Marokkóban is működtettünk ilyen programokat.  

Budapest-Bamako Rally és a Saharun Adventure a Dakar Rally szellemi örököseiként létrejött magyar kezdeményezésű tájékozódási terep –és kaland rally, amelynek a Magyar Afrika Társaság a kezdetektől humanitárius partner szervezete. A rallyk során feladatunk a csapatok által összegyűjtött adományok térségbe juttatása és a rally útvonalán az adományátadó programok (kórházak, gyermekotthonok, iskolák és közösségek részére) megszervezése és lebonyolítása. Az évek során tekintélyes mennyiségű adományt juttattunk el így Marokkóba, Mauritániába, Maliba, Szenegálba, Bissau-Guineába és Tunéziába.

Egyesületünk működése során - természetes módon - közel került a magyar afrikanisztika legjobbjaihoz. Céljának tekinti és támogatja, hogy ez a tudás ne maradjon az egyetemek falain belül, hanem minél több érdeklődő és laikus is hozzá férjen ahhoz a tudáshoz, ami Afrikáról felhalmozódott hazánkban. Ennek a feltáró-segítő munkának mára számos gyümölcse termett. Az egyik legfontosabb a 2013-ban indult Afrika Tudástár, de egyesületünk segíti az Afrikáról szóló ismeretek terjesztését fotókiállításokkal, filmklubokkal, ismeretterjesztő programokkal is.

Rendszeresen jelen vagyunk mindazokon a magyarországi programokon és fórumokon, ahol Afrikáról szó van, de magunk is szívesen megyünk iskolákba, művelődési házakba, hogy meséljünk erről a gazdag kontinensről és a szervezet tevékenységéről.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates