Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Planéta Centrum Kft. (továbbiakban Centrum) székhelye Kisvárdán található. Munkatársai a területfejlesztés különféle szegmenseit képviselő szakértők. Az államigazgatás, a piaci szektor és a civil szervezetek működésének kiváló ismerete jelentős előnyt biztosít a szociális, környezetvédelmi, oktatási, munkahelyteremtő projektek tervezésében, illetve kivitelezésében. 
Az elmúlt közel három évben a megyében élők mindennapi gyakorlati problémáira valós megoldásokat kínáló munkamódszert alakítottunk ki. Az alábbiakban részletezett koncepció lényege, hogy minden célcsoport esetében holisztikus szemléletet képviselve, a különféle tevékenységek összehangolására törekszik. A Koncepció másik alappillére a fenntarthatóság szempontja, mely azon elvárásunkat takarja, hogy már a tervezési fázisban rögzítésre kerüljön a helyi társadalmi – gazdasági folyamatokra épülő hosszú távú financiális stratégia.

 

A koncepció

A Koncepció gyakorlati megvalósítása a fenti elvekkel harmonizáló, az információk elosztását ideális mértékben megvalósító, a potenciális igénybevevők számára könnyen elérhető központ kialakításával biztosítható. A tervezett létesítmény főbb elemei a következők:

1. Kutatás
2. Befektetési és kereskedelmi kapcsolatok kiépítése, illetve fenntartása
3. Oktatás
4. Munkaközvetítés bel-, és külföldön
5. Önkéntes képzés és közvetítés hazai és nemzetközi programokba
6. Utazási iroda

 

Kutatás

A Centrum működését alapvetően a Kutatási részleg eredményei fogják meghatározni. A leggyakrabban, s legszélesebb körben elkövetett hiba, hogy területfejlesztési koncepciók stratégiai elmeit a megvalósítók nem konvertálják át a helyi viszonyokra vonatkozó akciótervekbe. Általános probléma, hogy a tervezéshez szükséges adatok országos felvételek másodelemzéséből származnak, rosszabb esetben több éves, évtizedes kutatások eredményeire hivatkozva. A Centrum elsősorban a megye lakosságának specifikumaira, valós szükségleteire kíván programokat kidolgozni. Az igénybevevők köre igen heterogén közeget jelent, amelynek precíz feltárása megfelelő módszertan alkalmazásával garantálható. Mindezek ismeretében lehetséges a munkaerőpiac igényeire reflektáló szakképzés megszervezése, illetve a kulturális élet élénkítéséhez kapcsolódó tudatos attitűdformálás. Utóbbi esetében a természet- és környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett a szociális integráció szempontjai is prioritást élveznek, ennek megfelelően a közoktatási intézményekkel való együttműködés nélkülözhetetlen eleme a koncepció megvalósításának.


A Kutatási részleg másik fontos feladata a szolgáltatók igényeinek feltérképezése. A Centrum széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésre fog törekedni, ami az egymástól távol tevékenykedő kutatók munkájának összehangolását teszi lehetővé, s egyben a konferenciaközpont működtetésével bevételi forrásokat is generál a részleg számára.

 

Befektetési és kereskedelmi kapcsolatok kiépítése, illetve fenntartása
A Centrum működését alapvetően meghatározó részleg a befektetési és kereskedelmi lehetőségekről biztosít információt belföldi és külföldi piaci szereplők részére egyaránt. Tevékenysége alapvetően két területre fókuszál:
- Állandó célzott kampányokkal felhívni a figyelmet meglévő, de nem hasznosított lehetőségekre. A térség önkormányzatainak állandó tájékoztatása a hazai, illetve uniós pénzügyi forrásokról. Pályázati anyagok független szakértőkkel történő egyeztetése.
- Konkrét megkeresések esetén megfelelő piaci, önkormányzati, illetve civil szereplők felkeresése, felkérése. Tárgyalások megszervezése, dokumentációk beszerzése, folyamatos kapcsolattartás.

 

A Centrum erőteljesen érdekelt abban, hogy minél több befektetőt csábítson a megyébe, mivel ez alapozza meg a munkaközvetítés, illetve az ehhez kapcsolódó oktatás főbb prioritásait is. A Centrum egyes dolgozói kifejezetten azzal lesznek megbízva, hogy feltérképezzék az adódó üzleti lehetőségeket, azokról tájékoztatást nyújtsanak.
A Centrum nemzetközi befektetéseket, kereskedelmi lehetőségeket is közvetít. A széles körű nemzetközi kapcsolatrendszer lehetővé teszi a globális üzleti világhoz történő csatlakozást. Az általunk közvetített lehetőségek mind a kis- és közép, mind pedig a nagyvállalkozók számára nyújtanak perspektívákat.


Minden létrejött együttműködés a Centrum, s ezáltal a megye bevételeit növeli. Lehetőségek: közvetítői díj, tulajdoni részesedés, alvállalkozói szerződések, tanácsadói megbízások.


Közvetítői díj: A Planéta Centrum kapcsolatrendszert biztosít a piac szereplői között – az adott értékesítő (szolgáltató) számára vásárlót (fogyasztót, vendégkört) keres, a vásárló (fogyasztó, vendég) számára pedig megkeresi a kínálatot (mind termékekre, mind szolgáltatásokra nézve) a legkedvezőbb feltételekkel. A Centrum effajta közreműködése kapcsán „közvetítői díj” címen jövedelemre tesz szert.
Tulajdoni részesedés: A Centrum széles körű kapcsolatrendszerével közreműködik különféle befektetések előmenetelében úgy, hogy a megyei és országos, valamint külföldi üzleti szereplők számára kapcsolódási pontokat keres. A Centrum részesedési lehetőségért cserében eltekinthet más, részére megfizetendő díjaktól a hosszú távú megtérülés érdekében. (Az alapvető kockázatelemzés fontos a döntést megelőzően.)
Alvállalkozói szerződések: Miután a Centrum egyik legjelentősebb feladata a piac élénkítése, külföldi befektetők megyébe csábítása, megyei gazdálkodók termékei exportjának kialakítása, jelentős együttműködésekre lesz szükség a vállalkozói szférát tekintve (pl. logisztikai szolgáltatások). A megyei vállalkozók bekapcsolódása elengedhetetlen lesz. A Centrum alvállalkozóként is szerepet vállalhat egyes, a Centrum által közvetített üzleti vállalkozás megvalósulásában. A keretszerződések biztosíthatják a folyamatos bevételt.
Tanácsadói megbízások: A Centrum tevékenységének komplexitása szempontjából fontos, hogy megfelelő szakértői csapatok dolgozzanak folyamatosan vagy megbízással egy – egy projekt (legyen az üzleti vagy egyéb) lebonyolítása kapcsán. A megyében élő, képzett szakemberek ennek nyomán komoly tanácsadói megbízásokkal végezhetnek érdemi munkát, mely által természetesen jövedelemhez jutnak. A Centrum munkatársai, partnerei természetesen prioritást élveznek az egyes megbízásoknál, ezzel is jövedelmet generálva a Centrumnak.

 

Oktatás
Az Oktatási részleg elsődleges feladata a szakképzés összehangolása a területen tevékenykedő munkáltatók igényeivel, amelyről a Kutatási részleg felmérései naprakész információkkal tudnak szolgálni. A Centrum ugyanakkor az országban és a nemzetközi színtéren indított, más szerezetek, intézmények által kiépített képzéseket is lajstromba veszi, amely a jó gyakorlatok formájában segítséget nyújt a megyei szintű kihívások kezelésére. A részleg fontos célkitűzése továbbá, hogy minél több külföldi ösztöndíjas és önköltséges diákot csábítson a megyébe, kiemelten a Nyíregyházi Főiskolára, bevételt generálva ezzel az intézménynek.


A Centrum együttműködő partnerei rendelkeznek kidolgozott tervezettel külföldi hallgatók hazai képzésére vonatkozóan. Az Afrikai – Magyar Egyesület és a Nyíregyházi Főiskola között megállapodás született külföldi hallgatók mezőgazdasági szakképzésre vonatkozóan. A program 2 év időtartamra szóló, 40%-ban elméleti, 60%-ban gyakorlati mezőgazdasági szakképzést takar. Alapját egy 2008-ban, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán megírt, kiváló minősítésű diplomamunka (pedagógiai program-tervezet) jelenti.
A 2 éves képzés közvetlen hatásai a megyére: bevételt jelent a Nyíregyházi Főiskola és több megyei középiskola, valamint a helyi vállalkozások számára (pl. szállásadók, vendéglátó egységek, sportlétesítmények, élelmiszer üzletek, szépségipar stb.).


A külföldi hallgatók hazai képzése mellett a Centrum egyes részlegei képzéseket indítanak olyan szakterületeken, melyek a nemzetközi folyamatokba való bekapcsolódást elősegítik. Értelemszerűen a kommunikációs kompetenciák fejlesztésének megkülönböztetett figyelmet kell szentelni, amely az angolon túl a megyével határos országok nyelveinek legmagasabb szinten történő elsajátítását teszi majd lehetővé .
A Centrum munkatársai kapcsolatban állnak olyan intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal és cégekkel, melyek önkénteseket fogadnak és foglalkoztatnak. A Centrum a lehető legtöbb információt összegyűjti az adott programokról, majd a fogadó szervezetek által finanszírozva, az érdeklődők számára díjmentesen nyújt a lehetőségekről tájékoztatást, segíti a programokba való bekapcsolódást. A programokkal kapcsolatosan képzést, felkészítést bonyolít le, amely az érdeklődők számától függően lehet egyéni, illetve csoportos képzés.

 

Munkaközvetítés bel- és külföldön
A Centrum a felhalmozott információk birtokában munkaközvetítőként is funkcionálni fog. Természetesen itt is fontos szempont, hogy olyan munkatapasztalatokhoz, munkahelyekhez juttassuk a hozzánk fordulókat, amelyek hosszú távon a megye érdekeit szolgálják.
A megye és az ország számára hasznosak lehetnek az olyan fiatalok, akik az ország és a világ más pontjain alakítanak ki kapcsolatrendszert egy esetleges és időszakos külföldi munka révén. A Centrum munkaerő-közvetítő, illetve önkéntes képzést nyújtó részlege nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjon a megyében adódó munkalehetőségekről, illetve alternatívát nyújtson azon fiatalok számára, akik hosszabb idejű külföldi tapasztalatszerzés után hazánkba visszatérve szeretnének letelepedni, családot alapítani.

 

Önkéntes képzés és közvetítés hazai és nemzetközi programokba
Az önkéntesség fontos ugródeszka lehet a megye fiataljai számára. A hazai és nemzetközi programokban szerzett tapasztalatok kapcsán később könnyebben juthatnak munkahelyekhez az ország területén a civil, kormányzati és az üzleti szektor területén. A programokban történő részvétel számtalan előnnyel jár, melyek olyan képesség- és készségfejlesztésre adnak módot, amelyre egyéb körülmények között nem nyílna lehetőség .


A Centrum munkatársai kapcsolatban állnak olyan intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal és cégekkel, melyek önkénteseket fogadnak és foglalkoztatnak. A Centrum a lehető legtöbb információt összegyűjti az adott programokról, majd a fogadó szervezetek által finanszírozva, az érdeklődők számára díjmentesen nyújt a lehetőségekről tájékoztatást, segíti a programokba való bekapcsolódást. A programokkal kapcsolatosan képzést, felkészítést bonyolít le, amely az érdeklődők számától függően lehet egyéni, illetve csoportos képzés.

 

A Planéta Utazási Iroda
A Centrum a kapcsolódó szolgáltatások szervezéséhez, a mobilitás professziónalizálódása érdekében utazási iroda kialakítását tervezi. A nevezett részleg a hagyományos utazási iroda mellett speciális szolgáltatóként a Centrum további egységeiben folytatott munka támogatása mellett jelentős bevételt termelésére ad lehetőséget.


A speciális utazási részleg több szegmensre összpontosít:
- A kultúr-turizmus: A megye meghatározó kulturális értékeinek bemutatását célzó utakra fókuszál. Részletesen tájékoztat a látnivalók, nevezetességek történelmi hátteréről, kulturális értékéről, természeti jelentőségéről. Kiemelt szerepe van a falusi turizmusnak, népszokások, hagyományok őrzésének, hagyományos növénytermesztési, állattenyésztési, földművelési (és egyéb agrárgazdálkodási) módok bemutatásának, építkezési szokások, népi mesterségek megismerésének.
- Az öko-turizmus: a külföldön népszerű turisztikai forma egyre nagyobb teret nyer hazánkban, így megyénkben is. Az öko-turisztikai utak propagálása – mindamellett, hogy bevételt hoz a Centrumnak, jövedelemforrást teremt a fogadó szervezeteknek – jótékony hatással van természeti környezetünkre, hagyományaink őrzésére.
- A sport- és egészség turizmus nemzetközi szintén feltörekvő turisztikai ágazat – jobbára wellness központokra épített üdülési forma. Megyén speciális földrajzi fekvéséből adódóan számos egyedülálló értékkel rendelkezik, így például jelentős számú természetes gyógyvíz-forrásokkal büszkélkedhet. A gyógyvizek adta lehetőségekre építve, azok gyógyhatását tekintve komoly egészségturizmus fejleszthető – kapcsoltan az egészség szolgálatába állított sportolási lehetőségekkel.
A megyében található Sóstó Gyógyfürdő országosan is ismert és elismert egészségturisztikai központ. Emellett Fehérgyarmat és Vásárosnamény, valamint Tiszavasvári is komoly gyógyhatású termálvizekkel büszkélkedhet. Ezen fürdők fejlesztése, a gyógyvizekhez kapcsolódó szolgáltatások (pl. gyógytorna, aquafitnesz, masszázs, outdoor sportok stb.) fejlesztésével a megyei egészségturizmusa jelentősen élénkíthető, komoly idegenforgalomnak adhat otthon (tekintve, hogy megyénk három országgal határos).
A kisvárdai Várfürdő és Vármotel ugyancsak számos német és szlovák, ukrán és román vendég számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget. A város komplex idegenforgalmi tevékenységet is elláthat – ehhez azonban a fürdő nyújtotta strandolási lehetőségen kívül egyéb programokat is szükséges lenne a vendégek számára biztosítani (pl. sportolási lehetőség, helytörténeti kirándulások stb.).
Ezek az utak vonzóak lehetnek azok számára, akik nem csak a szokásos turisztikai látnivalókra kíváncsiak, hanem egy-egy térség valódi, mindennapi, vagy esetleg rendkívüli arcát szeretnék látni.

 

Planéta Centrum elvek
Alapelv egy olyan központ létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (valószínűleg megyeszékhelyi központtal), melyben minden érdekcsoport tájékoztatást, segítséget kap a nemzetközi folyamatokba való bekapcsolódáshoz.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye konkrét előnyei a Planéta Centrum tevékenysége kapcsán:
- pályázati pénzek ésszerű felhasználása,
- meglévő irodakomplexumok / irodaházak kihasználása,
- bekapcsolódás a globális nemzetközi folyamatokba,
- NyF infrastruktúra kihasználása,
- munkahelyteremtés,
- kapcsolódó mikor-, közép- és nagyvállalatok előnyei,
- együttműködő intézmények, NGO-k,
- EU elvárások teljesítése,
- a kiépített közlekedési infrastruktúra magasabb szintű kihasználása,
- a megye központibb szerepének a kialakítása.

 

Összefoglalás
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye sarkalatos problémáinak (munkanélküliség, leszakadó társadalmi rétegek, helyi vállalkozók kilátástalansága stb.) jelenléte több, komplex tényező eredménye. Az a tény azonban, hogy a helyi kis- és középvállatok piaci versenyképessége gyakorlatilag megszűnt, a térségben uralkodó munkanélküliség közvetlen előmozdítója. Bár a megyében jelen van néhány (alacsony jövedelemteremtő) ipari nagyvállalat - melyek a megyei foglalkoztatottak jelentős hányadának biztosít munkalehetőséget-, a térség foglalkoztatottsága korántsem megoldott. Legtöbb esetben a külföldi nagyvállalatok térségünkben kizárólag – az olcsó – emberi erőforrásra tartanak igényt, helyi alapanyagokra nem. A megye egyik legjelentősebb problémája, hogy a helyben előállított termékek igen alacsony áron kerülnek értékesítésre a megyén kívül. A megyei lakosság pedig a külföldi tulajdonú feldolgozóipar, külföldi nyersanyagából előállított termékeket fogyasztja – érthető módon, hisz az megfizethetőbb. A megyében élő gazdálkodók, termelők és a szolgáltatóipar is (többek között) ezen jelenségnek köszönheti ellehetetlenült helyzetét.


Foglalkoztatottság alacsony szintje miatt a megyéből elvándorlók egyre növekvő számát eredményezi. A fiatalok az ország más területein, illetve külföldön történő munkavállalása önmagában nem lenne probléma, azonban a fiatal korosztály nem átmenetileg tartózkodik a megyén kívül, hanem leggyakrabban végleg elhagyják azt. Ez a jelenség pedig a térség demográfiai öregedését eredményezi, ami tovább csökkenti a gazdasági aktivitást.


A megye - az agropotenciált, infrasturktúrát, oktatási komplexumainak meglétét, kulturális- és természeti értékekben való gazdagságát, földrajzi fekvését és a rendelkezésre álló nagy tömegű munkaerőt tekintve - leghátrányosabb megyék közé tartozása nem törvényszerű.
Jelenlegi helyzetéből kitörési pont lehet:
- a helyi feldolgozóipar fellendítése – mely a helyi termelők, gazdálkodók helyzetét stabilizálná;
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése – mely a helyi termelők és gazdálkodók helyzetét tovább javítaná az exportra termelés kapcsán;
- külföldi befektetők megyébe csábítása – melyek munkalehetőségeket teremtenek, és lehetőséget nyújtanak a helyi vállalkozók termékeinek felhasználására;
- az oktatás egy – egy szegmensének külföldi hallgatókra specializálása – mely bevételt jelent a megyei oktatási intézményeknek, illetve a turizmus és idegenforgalom számára;
- nemzetközi projektekben való részvétel lehetőségének biztosítása – mely utat nyit a térség vállalkozó szellemű fiatal szakemberei számára külföldi tapasztalatszerzésre;
- megyei turizmus fejlesztése – azon térségek számára jelent komoly lehetőséget, melyek földrajzi fekvésük és/vagy egyéb okok miatt nem alkalmasak mezőgazdasági és ipari tevékenységek folytatására (pl. jelentős természeti értékekkel bíró területek – természetvédelmi, Natura 2000 területek, kultúrtörténeti értékeket őrző helyek stb.).


Egy komplex gazdaságélénkítő, széleskörű kapcsolatrendszerre alapozott stratégia pozitív irányba mozdíthatja el a megyében általánosnak mondható, degradációs folyamatot. A Planéta Centrum egységes szolgáltatói stratégiája a megyei területfejlesztési koncepcióval harmonizálva komolyan hozzájárulhat a térség fejlesztéséhez.

 

Szerzők: Veress Szilvia és Juhász Péter Gergő