Az elsősorban gyerekekkel foglalkozó projektcsomagnak többek között fontos szerepe van a toleranciára való korai nevelésben és a kisebbségekkel szembeni érzékenység kialakításában, továbbá a tudományos gondolkodás kialakításában és egy olyan kutatási területre való figyelemfelkeltésben, mely a magyar oktatási rendszerben kevésbé érintett terület: az afrikai kontinens. Az egyre inkább multietnikussá váló hazai környezetben megvalósuló projektünk erre a kihívásra próbál modellértékű megoldást adni.


A projekt koncepciója

A program három korcsoportot céloz meg:

• az óvodások közül elsősorban az iskolakezdés előtt álló nagycsoportosokat vagy a többségében iskolába készülő gyerekekből álló vegyes csoportokat;
• az általános iskolában min. 3 éve angol nyelvet tanuló iskolásokat;
• a középiskola pályaválasztás előtt álló diákjait.


Az óvodai projekt elsősorban alapismereteket kíván átadni az afrikai kontinenssel kapcsolatos témákról. A foglalkozások délelőtti órákban, heti vagy kétheti rendszerességgel mutatják be a gyerekek számára Afrikát. Az eddig megvalósult projektek alkalmával egy óvodáscsoport mintegy 15-20 foglalkozáson vesz részt, melynek lezárultával a foglalkozáson szerzett ismereteiről játékos formában számol be (kiscsoportos tablókészítés, előadás bemutatása a szerzett ismeretekről, játékos feladatlapok kitöltése és bemutatása a szülőknek).


Az általános iskolai projekt szintén egy éves projekt két féléves tematikai megosztással. A projekt előadója az osztályfőnöki órák keretein belül foglalkozik a diákokkal, akik kéthetente hallgatnak előadásokat Afrikáról, és kifejezetten Nigériáról az első félévben, míg a második félévben angol nyelven kezdenek kommunikálni afrikai bevándorlókkal, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy levelezni tudjanak Nigériában élő diákokkal, és a levelezésük során felmerülő kérdésekről és a nigériai diákok életével kapcsolatos eseményekről beszélgethetnek az előadóval.


Mindkét korcsoport esetében a projekt egyik legfontosabb célkitűzése egy reális, előítéletektől vagy túlidealizált képektől mentes Afrika-kép formálása a gyermekekben. Az idegen kultúrák összehasonlítása a saját kultúrával, identitásfejlesztés a hasonlító és differenciáló gondolkodás kialakításával.


A középiskolai projekt már nem az identitásformálást, hanem a szakmaiságot helyezi a figyelem középpontjába. A diákok nem kötelező, hanem szabadon választott szakköri formában foglalkozhatnak az afrikai témákkal, ahol egy-egy tudományterület képviselői tartanak előadást az általuk képviselt tudományterület egy-egy Afrikához kötődő kutatásáról. A szakköri foglalkozások hetente kerülnek megrendezésre a szaktanárok bevonásával, akiket egyúttal igyekszünk arra sarkallni, hogy a jelenlegi középiskolai tananyagból mellőzött afrikai témát alkalomszerűen a projekt után is vigyék bele az általuk jövőben tanított órai anyagba. A projekt során a diákoknak egyúttal lehetősége nyílik betekintést nyerni a tudományos élet különböző szintjeibe, megismerkedhetnek egy-egy tudományág neves képviselőivel, és a témától függetlenül is tájékozódhatnak az általuk választott szakirányhoz kapcsolódó előmeneteli, szakmai és munkaerő-piaci lehetőségekről.


Mivel a jelenlegi civil kezdeményezések elsősorban az egy alkalmas előadásokhoz szoktatták az oktatási intézményeket, illetve felmerülhet annak igénye, hogy kulturális rendezvény keretében Afrika-napot tartsanak, így a projekt keretein belül vállaljuk az ilyen alkalmak szervezését és lebonyolítását is alkalmi előadások és kulturális napok formájában.